ЗАРАХУВАННЯ УЧНIВ ДО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА ЇХ ВІДРАХУВАННЯ

1.Рішенням місцевого органу самоврядування за загальноосвітнім навчальним закладом закрiплюють вiдповiдну територiю обслуговування i до початку навчального року беруть на облiк учнiв, якi мають цей заклад вiдвiдувати.

2.Зарахування учнiв до всiх класiв здiйснюється без проведення конкурсу i, як правило, вiдповiдно до територiї обслуговування.

3.Директор загальноосвітнього навчального закладу зобов'язаний вжити заходiв щодо ознайомлення дiтей та їх батькiв або осiб, якi їх замiнюють, з порядком зарахування до загальноосвітнього навчального закладу, його статутом, правилами внутрiшнього розпорядку та iншими документами, що регламентують органiзацiю навчально-виховного процесу.

4.Зарахування учнiв до загальноосвітнього навчального закладу здiйснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора.

Для зарахування учня до загальноосвітнього навчального закладу батьки або особи, якi їх замiнюють, подають заяву, копiю свiдоцтва про народження дитини, медичну довiдку встановленого зразка, особову справу (крiм дiтей, якi вступають до першого класу), у разі зарахування до навчального закладу ІІІ ступеня, додається документ про відповідний рівень освіти.

До першого класу зараховуються, як правило, дiти з шести рокiв.

5.Iноземнi громадяни та особи без громадянства зараховуються до закладу вiдповiдно до законодавства та мiжнародних договорiв.

6.Переведення учнiв загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

7.У разi вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, якi їх замінюють, подають до загальноосвітнього навчального закладу заяву з зазначенням причини вибуття.

У разi переходу учня до iншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освiти у межах населеного пункту батьки або особи, якi їх замiнюють, подають до загальноосвітнього навчального закладу заяву з зазначенням причини переходу та довiдку, що пiдтверджує факт зарахування дитини до iншого навчального закладу.

Кiлькiсть переглядiв: 79

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.